راوکست | Ravcast

قدیس یا ابلیس

November 26, 2021

در این قسمت ماجرای زندگی یکی از مرموزترین افراد امپراتوری روسیه یعنی گریگوری راسپوتین را میشنوید، آدمی که از نظر بعضی قدیس بود و از نظر بعضی ابلیس

 

سایت اینستاگرام توییتر تلگرام

 

موسسه امکان در اینستاگرام

  شماره حساب موسسه امکان

6037-9975-9905-5937 

حمایت مالی از پادکست

حامی باش

Podbean App

Play this podcast on Podbean App