راوکست | Ravcast

آخرین تزار

April 5, 2019

ماجرای سقوط امپراتوری روسیه و خاندان رومانوف یکی از تراژیک ترین داستان های مرتبط با خاندان های سلطنتی تاریخ است، در این قسمت از راوکست سرنوشت خانواده آخرین تزار روسیه یعنی نیکلای دوم از خاندان رومانوف را برای شما روایت میکنیم

 

سایت اینستاگرام توییتر تلگرام

 

حمایت مالی از پادکست

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App